2018-05-18

Ifo-index inkluderar numera tjänster

Ifo-institutet i München tillhör Tysklands mest ansedda ekonomiska forskningsinstitut, inte minst tack vare sin företagsnära analysverksamhet. Den månatliga indexserien ”Affärsklimatet i tillverkningsindustrin” (Ifo Geschäftsklima) är ...

2018-05-04

Nyhetsbrev Internationell Recycling #2 2018

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni läsa om viktiga hållpunkter gällande de nya WEEE-kraven i Tyskland, nya regler gällande rapportering av trä i ...

2018-04-26

Fortsatt framåt i Tyskland – men lätt dämpning i sikte

Tysklands ekonomi går fortfarande bra, vilket inte minst är viktigt för Sverige- och Europakonjunkturen. Första kvartalet i år blir BNP-tillväxten troligen något dämpad, men mestadels av ...

2018-04-24

Joe Kaeser: Digitaliseringen berör oss alla

”Vi måste se till att den fjärde industriella revolutionen utvecklas till fördel för våra företag, vårt näringsliv men framför allt för vårt samhälle”, sade Joe ...

2018-04-23

Tack till trogna medlemsföretag

På årsmötet den 19 april omnämndes och tackades de företag som har varit medlemmar i Tysk-Svenska Handelskammaren i 25 respektive 50 år. Här kan du ...

2018-04-19

Årsmöte 2018: Tre nya ledamöter invalda i styrelsen

Efter Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte på Grand Hôtel i Stockholm idag tar tre nya ledamöter plats i handelskammarens styrelse: Karsten Keller, Niclas Mårtensson och Lars Pettersson. ...