2010-12-10

Nyhetsbrev Internationell Recycling #8-2010

Frankrike: Eco-Emballages höjer återvinningsavgifterna 1 januari 2011

Återvinningskvoten av hushållsförpackningar i Frankrike har hittills legat på 63 procent. Nu har man infört en ny miljölag ...

2010-11-12

Åldrande befolkning oroar

Liksom i övriga Europa ökar medelåldern både i Tyskland och i Sverige.

Detta resulterar i att allt färre måste försörja allt fler. Sverige och Tyskland ...

2010-11-04

Sponsring ett aktivt engagemang för Adidas

Adidas använder en stor del av sin marknadsföringsbudget för sponsring. Men för Emma Stjernlöf, PR-chef för Adidas group i Norden som nyligen höll ett föredrag på ...

2010-10-19

Katalogen - IKEAs största marknadsföring

Med 198 miljoner exemplar på 28 olika språk, 61 versioner som samtidigt ska distribueras till hushåll i hela världen, har IKEA-katalogen blivit en logistisk utmaning. ...

2010-06-18

Stora kulturella skillnader mellan tysk och svensk arbetsrätt

Arbetsrätten i Tyskland och Sverige skiljer sig juridisk från varandra.

Men den kulturella tillämpningen av lagen gör skillnaderna större än vad man kan förvänta sig. ...