2019-02-05

Lastbilstransporter – ett nytt konjunkturindex för Tyskland

Tysklands statistiska centralbyrå har utvecklat en ny konjunkturindikator med nära och snabb koppling till främst industrin: Truck-Toll-Mileage Index, på svenska ungefär ”Index för vägtullsbelagda lastbilstransporter” ...

2019-01-31

Tyska och svenska digitaliseringsråden vid samma bord: Främja utbytet, stärk kompetensen

I början av december 2018 arrangerade Tysk-Svenska Handelskammaren ett möte mellan det tyska och det svenska digitaliseringsrådet. Båda råden fungerar som rådgivare till sina respektive ...

2019-01-29

Ny tysk förpackningslag i kraft: Registreringsmiss kan ge böter för svenska exportföretag

Vid årsskiftet trädde den nya tyska förpackningslagen (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen, förkortad Verpackungsgesetz) i kraft. Alla företag ...

2019-01-28

Holger Bingmann: Satsa på handel med länder som delar samma värdegrund

I osäkra tider med stundande brexit, hotande handelskonflikter och en vikande konjunktur bör EU:s medlemsländer fokusera på handel i närområdet och satsa på relationer med ...

2019-01-22

Nöjda och glada anställda ger framgångsrika företag

Glädje i arbetslivet – finns det ett trevligare ämne att inleda det nya året med? Med syftet att inspirera hur man kan skapa en ”lyckligare” ...

2019-01-15

Dämpad tysk tillväxt under 2018

Den tyska statistiska centralbyrån (Statistisches Bundesamt eller också kallad Destatis) har preliminärt beräknat den tyska BNP-tillväxten under 2018 till 1,5 procent.

Det återspeglar tre fakta, ...