2019-02-22

Tysklands BNP under 2018: tillväxtimpulser endast från inhemsk efterfrågan

Nyligen publicerades den tyska BNP-utvecklingen under helåret 2018 (+1,4 procent, kalenderkorrigerat +1,5 procent) och för det fjärde kvartalet 2018 (±0 jämfört med föregående kvartal). Med ...

2019-02-13

Valutaprognoser slår ofta fel – kommentarer till den pågående kronsvackan

Den svenska kronan har sedan början av 2019 försvagats med cirka 2,5 procent gentemot euron – tvärtemot flertalet prognoser för bara några få månader sedan. ...

2019-02-07

Nytänkande Asket har nu siktet inställt på Tyskland

Klädföretaget Asket grundades av Jakob Dworsky och August Bard Bringéus för drygt tre år sedan för att erbjuda den moderna mannen tidlösa kläder i perfekt ...

2019-02-05

Lastbilstransporter – ett nytt konjunkturindex för Tyskland

Tysklands statistiska centralbyrå har utvecklat en ny konjunkturindikator med nära och snabb koppling till främst industrin: Truck-Toll-Mileage Index, på svenska ungefär ”Index för vägtullsbelagda ...

2019-01-31

Tyska och svenska digitaliseringsråden vid samma bord: Främja utbytet, stärk kompetensen

I början av december 2018 arrangerade Tysk-Svenska Handelskammaren ett möte mellan det tyska och det svenska digitaliseringsrådet. Båda råden fungerar som rådgivare till sina respektive ...

2019-01-29

Ny tysk förpackningslag i kraft: Registreringsmiss kan ge böter för svenska exportföretag

Vid årsskiftet trädde den nya tyska förpackningslagen (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen, förkortad Verpackungsgesetz) i kraft. ...