2019-05-15

Tysk BNP tillfredsställande just nu – men utan vägvisande indikationer

Tysklands preliminära BNP-beräkning för det första kvartalet i år publicerades idag den 15 maj. En mer utförlig redovisning kommer den 23 maj. Resultatet, +0,4 procent ...

2019-05-15

Detta vill tysk-svenskt näringsliv att politikerna i EU tar sig an

Vilket slags EU vill vi ha? Vad ska politikerna i Bryssel och Strasbourg lägga extra mycket krut på? Det får runt 400 miljoner européer vara ...

2019-05-09

Försvagad tysk konjunktur – men ännu ingen recession

Marssiffrorna från den reala ekonomin i Tyskland blev något av en besvikelse. Tillverkningsindustrins orderingång vållar fortfarande en hel del bekymmer, speciellt eftersom även orderingången från ...

2019-05-03

Tyska löner och produktivitet i otakt

Vissa ekonomiska rapporter har ofta ett mer intressant innehåll utanför själva prognosavsnittet. Det kan till exempel handla om negligerad statistik och intressanta specialanalyser.

OECD är ...

2019-04-29

Sigmar Gabriel: Framtidsutmaningarna kräver ett starkare EU

EU står inför stora framtidsutmaningar med ökade spänningar både mellan medlemsstater och i omvärlden.

– Den största faran är att vi drabbas av missmod. För ...

2019-04-25

Årsmöte 2019: Staffan Bohman omvald som styrelseordförande

På gårdagens årsmöte på Grand Hôtel i Stockholm blev Staffan Bohman omvald som Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande. Med Siegfried Russwurm tar ett nytt ansikte med stor ...