2019-03-05

Tysk-svensk varuhandel: Dessa branscher ökade under 2018

Under 2018 ökade den tysk-svenska varuhandeln kraftigt. Detta visar de nyligen publicerade siffrorna från SCB. Den svenska exporten till Tyskland var 10 procent högre än ...

2019-02-28

Nyhetsbrev Internationell Recycling #1 2019

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om e-handelns effekt på återvinningsavgifter och hur den nya förpackningslagen i Tyskland har påverkat ...

2019-02-27

Nya WEEE-regler i Tyskland: Även passiva enheter behöver registreras

Som en del av WEEE-rapporteringen inom EU inför Tyskland nu registreringsplikt även för så kallade passiva slutanordningar som antenner, strömbrytare, adaptrar med mera. Tillverkare av ...

2019-02-22

Tysklands BNP under 2018: tillväxtimpulser endast från inhemsk efterfrågan

Nyligen publicerades den tyska BNP-utvecklingen under helåret 2018 (+1,4 procent, kalenderkorrigerat +1,5 procent) och för det fjärde kvartalet 2018 (±0 jämfört med föregående kvartal). Med ...

2019-02-13

Valutaprognoser slår ofta fel – kommentarer till den pågående kronsvackan

Den svenska kronan har sedan början av 2019 försvagats med cirka 2,5 procent gentemot euron – tvärtemot flertalet prognoser för bara några få månader sedan. ...

2019-02-07

Nytänkande Asket har nu siktet inställt på Tyskland

Klädföretaget Asket grundades av Jakob Dworsky och August Bard Bringéus för drygt tre år sedan för att erbjuda den moderna mannen tidlösa kläder i perfekt ...