2019-08-21

Svenska företag tappar marknadsandelar i Tyskland

År 1990, när Tyskland återförenades, stod svenska företags produkter för 2,34 procent av den totala tyska varuimporten. Fram till i fjol hade marknadsandelen sjunkit till ...

2019-08-07

Myndigheterna granskar tusentals företag för brott mot tyska förpackningslagen

Men brister finns inte bara hos de stora företagen och kring deras fullständighetsdeklarationer. ZSVR har undersökt ett stort antal andra fall också och upptäckt försummelser ...
2019-07-04

Tysk-svensk expertpanel i Almedalen: Gör Europa till en experimentverkstad

Vad krävs för att Tyskland och Sverige ska bli ledande inom den digitala ekonomin? Det behövs inte bara europeiska standarder utan också modet att experimentera, ...

2019-07-03

Nya EU-momsregler för kurser och konferenser

En ny dom från EU-domstolen och Sveriges högsta domstol kommer leda till omfattande förändringar för bolag som anordnar och besöker kurser och event i olika ...

2019-06-11

Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2019

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om införandet av Triman logo i Frankrike, förpackningsåtervinningsresultat i Europa och alternativa användningsområden för ...

2019-05-28

Testbäddar vägen till att digitalisera tillverkningsindustrin

För att lyckas med digitaliseringen inom tillverkningsindustrin måste företagen samarbeta mer över organisations- och ländergränserna, bli snabbare i sina innovationsprocesser och ta mer risker. Detta ...