Seminariet på Tysk-Svenska Handelskammaren var välbesökt.

Cecilia Warrol om status, trender och utmaningar inom Industri 4.0 i Sverige.

Marc Schlüter, Taktomat GmbH, presenterade fördelarna av deras produktlösningar.

Efter seminariet var de tyska företagen tillgängliga förindividuella samtal.

Glada deltagare.

Testbäddar vägen till att digitalisera tillverkningsindustrin

2019-05-28

För att lyckas med digitaliseringen inom tillverkningsindustrin måste företagen samarbeta mer över organisations- och ländergränserna, bli snabbare i sina innovationsprocesser och ta mer risker. Detta framkom under Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium där fokus låg på hur långt Sverige och Tyskland har kommit med ”Industrie 4.0”.

Testbäddar och plattformar vägen till framgång

Enligt Dr. Dominik Rohrmus, CTO Labs Network Industrie 4.0 (LNI4.0) & Head of Research Group Siemens AG, ligger inte den största utmaningen i tekniken utan i tankesättet och inställningen gentemot digitaliseringen. I framtiden kommer alla system och maskiner att vara ihopkopplade med varandra, även med kundernas och leverantörernas system. Detta är dock förenat med risker och gör att många små och medelstora företag behöver hjälp med att digitalisera. Bästa sättet att hantera denna utveckling är enligt Dr. Rohrmus att ingå samarbeten med andra, också större, marknadsaktörer och starta så kallade testbäddar. Genom testbäddar får bolag en mycket bra plattform för att titta på praktiska utmaningar och se vad som kan bli deras nya digitala lösningar.

Samarbeten och standarder är nyckelorden

Att digitalisera och därmed framtidssäkra den egna verksamheten är en av de största utmaningarna för varje tillverkande företag idag. Därför underströk även Cecilia Warrol, Programchef Produktion2030 på Teknikföretagen, vikten av samarbete kring standarder, plattformar och testbäddar. Ett positiv exempel är den svensk-tyska testbädden för smart produktion (Swedish-German Testbed for Smart Production) som startades i samband med den politiska samarbetsförklaringen mellan den svenska och tyska regeringen i början av 2017 där även German Swedish Tech Forum lanserades. 

Frågetecken kring kompetensutveckling och säkerhet

Samtidigt innebär digitaliseringen stora utmaningar för de små och medelstora företagen i Tyskland och Sverige när det gäller ny kompetens inom digital skills. Även här underströk båda talarna vikten av att samarbeta inom utbildning och kompetensförsörjning. AI är ett till område som kommer att få allt större betydelse och slutligen leda till att repetitiva och riskfyllda arbetsuppgifter som i dagsläget utförs av personer istället utförs av cobots. Andra områden som de båda talarna identifierade som viktiga är att satsa på cyber security och frågor inom datasäkerhet.

Tyska företag delade med sig av sina erfarenheter

Just samarbeten är något som åtta innovativa tyska företag inom områdena automatisering och IKT, närmast anläggnings- och specialmaskinbyggnation, robotics och cobots, mät- och styrteknik samt renrumsteknologi, som också deltog i programmet efterfrågar. Företagen presenterade sina lösningar som bidrar till en ökad digitalisering i tillverkningsindustrin och är intresserade av kunder och partner i Sverige. Nedan finner ni alla presentationer från seminariet.

Seminariet var del av en delegationsresa som finansierades av det tyska departementet för näringsliv och energi (BMWi). Efter seminariet fortsatte resan med företagsbesök hos Scania, Getinge, FlexLink och SKF där företagen berättade om sina utmaningar med digitaliseringen. Här bekräftades i praktiken vad som sades under seminariet – digitaliseringen är en överlevnadsfråga för industrin och därför måste riskerna som omställningen medför tas.

Presentationer:

 

Kontaktperson

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96