Svenska samlingsmontern på Hannovermässan 2017

Svensk samlingsmonter på Hannovermässan

2018-01-12

För andra gången i rad arrangerar Energimyndigheten en svensk samlingsmonter i energihallen på Hannovermässan (Hannover Messe) den 24-27 april 2018. Tysk-Svenska Handelskammaren kommer återigen att stödja de deltagande företagen med marknadsanalyser, mötesbokningar och kontakttagande till potentiella kunder, partner samt leverantörer.

Montern är ett led i Energimyndighetens arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik.

– Vi söker svenska miljö- och energiföretag som vill ta sig in på marknaden i Tyskland, säger Christopher Waldén på Energimyndigheten.

Som en del av regeringens exportstrategi har Energimyndigheten tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren de senaste åren framgångsrikt riktat insatser till den tyska marknaden för att svenska företag ska ha möjlighet att etablera sig och hitta kunder och partner. Som ett resultat av förra årets mässa i Hannover har bland andra de svenska företagen Eze System, Clean Motion, Solelia och Ferroamp etablerat pilotprojekt, startat nya samarbeten och i vissa fall även fått en ökad marknadsnärvaro mot Tyskland. Den tyska marknaden söker fortfarande efter innovativa produkter och tjänster som kan bidra till den pågående energiomställningen ("Energiewende").

– Ett besök på Hannovermässan ger svenska cleantech-företag möjligheten att på ett väldigt effektivt sätt knyta kontakter till många tyska företag och visa upp sig för marknaden, säger Verena Adamheit på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Världsledande industrimässa

Hannover Messe är världens ledande mässa för industriteknik med 6 550 utställare från 100 länder. Här får utställare möjlighet att visa upp de senaste produkterna och innovationerna för 217 000 internationella besökare från hela världens näringsliv.

Hannover Messe Energy är världens ledande mässa för integrerade energisystem och hållbar mobilitet med över 1 200 utställare och nästan 100 000 internationella besökare. Mässan är den enda där hela värdekedjan från energiproduktion till transmission, lagring, smarta elnät, distribution och digital grid management presenteras. Fokusämnena på Hannover Messe 2018 kommer bland annat att vara industri 4.0, energieffektivitet och digitalisering.

Svensk samlingsmonter

Som utställare på Hannovermässan möter du potentiella och befintliga kunder på en och samma plats och kan etablera kontakt med inköpare inom hela den industritekniska värdekedjan.

Avgiften för deltagande i samlingspaviljongen är 25 000 kr. I priset ingår även identifiering och mötesbokningar med potentiella affärspartner och kunder om så önskas.

Koordinerat av Energimyndigheten kommer en särskild, centralt placerad, samlingsmonter på cirka 100 kvm att byggas där 15 stycken energiteknikföretag förväntas ingå. Antalet platser i samlingsmontern är begränsat och därför är det viktigt att vi får in din anmälan så snart som möjligt. Placeringen följer tidpunkten för anmälan.

Är du intresserad av att delta i mässan? Vänligen kontakta Christopher Waldén på christopher.walden@energimyndigheten.se eller 070-337 6036. Här hittar du Energimyndighetens inbjudan till mässan. För mer information om den tyska marknaden hör gärna av dig till Verena Adamheit på verena.adamheit@handelskammer.se eller 070-182 6411.

Kontaktperson

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96