Foto: Karsten Würth

Ännu en runda i Tysklandsprogrammet har avslutats framgångsrikt

2017-07-03

Tysklandsprogrammet, Energimyndighetens och Tysk-Svenska Handelskammarens samarbete för att stötta svenska cleantechföretag på väg till Tyskland, har resulterat i ännu en framgångsrik runda.

Under 2016/2017 fick tolv innovativa energi- och miljöteknikföretag stöd av Tysk-Svenska Handelskammarens experter med att knyta första kontakter på den stora tyska marknaden. Landets stora behov av nya teknologier inom området drivs av energiomställningen. Men det är inte längre bara utbyggnaden av förnybar energi som står i fokus, utan framförallt dess integration på marknaden. Och utan omfattande energibesparingar kommer man inte hamna i mål.

Det är här chanserna för svensk spetsteknologi kommer in i bilden. Deltagarna visar på vilken kompetensbredd det finns i Sverige, från omvandling av spillvärme till laddinfrastruktur för elbilar, webbaserade analysverktyg för elförbrukningen och mycket mer.

Skräddarsydda moduler

– Företagen i denna runda hade olika behov. Vissa fick detaljerade analyser av juridiska ramvillkor, andra fokuserade helt på mötesbokningar med potentiella partner eller kunder, säger Anne Geitmann, Tysk-Svenska Handelskammarens projektledare för Tysklandsprogrammet 2016/2017.

En av de mest uppskattade modulerna i år var förberedningen inför tyska mässor.

– Mässorna i Tyskland är världsledande mötesplatser för många olika branscher. Här öppnas dörren till hela världen. Tyska företag satsar otroligt mycket pengar på mässor som marknadsföringsinstrument. Cheferna finns på plats och affärsmötena avlöser varandra, berättar Anne Geitmann.

De svenska företagen deltog i sammanlagt åtta olika branschmässor i Tyskland, däribland världens största industrimässa där Energimyndigheten arrangerade en svensk samlingsmonter.

– Vi gav råd kring vilka utställare eller besökare som är viktiga att kontakta och bokade möten så att tiden på plats skulle kunna utnyttjas så effektivt som möjligt. Om så önskades följde vi även med och träffade kunderna tillsammans.

Deltagarna är mycket nöjda

– Tysk-Svenska Handelskammaren tog fram mycket utförligt material om vilka regler som finns på den tyska marknaden och vilka nischer som skulle kunna passa vår affärsmodell, säger Jan Olin, vd på Epspot.

– Med handelskammarens hjälp identifierade vi inte bara olika målgrupper utan vi sattes direkt i kontakt med beslutsfattarna på de tyska företagen, tillägger Per Wickman, vd på Solelia Greentech. Kammarens arbete var oerhört värdefullt för oss, inte minst ur ett kapacitetsperspektiv, som ju brukar vara en bristvara hos mindre nystartade bolag.

Sammanlagt tolv innovativa svenska företag var med i denna runda:

Vill du veta mer om Tysklandsprogrammet eller är intresserad av att delta? Kontakta gärna Verena Adamheit på avdelningen Market Entry & Business Development.

Kontaktperson

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96