Samtyckesförklaring

Jag accepterar härmed att Tysk-Svenska Handelskammaren (Box 27104, 102 52 Stockholm, org.nr. 802000-6667) och dess medlemsföretag får behandla, lagra och använda mina personrelaterade uppgifter som inmatas i formulärfälten eller laddas upp som bilagor för att hantera min ansökan om praktikplats.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få ovannämnda registrerade personuppgifter, som inte kan behandlas utan mitt samtycke, borttagna ur Tysk-Svenska Handelskammarens register. Jag är medveten om att jag har rätt att gratis och en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om mig som Tysk-Svenska Handelskammaren har registrerat och hur de behandlas. Personuppgifterna lämnas ut efter skriftlig ansökan ställd till info@handelskammer.se. Jag är även klar över att jag är berättigad till att få eventuella felaktigheter i mina personuppgifter korrigerade.

En förteckning över medlemsföretagen hittar du på Medlemstorget på handelskammarens hemsida.

All hantering av personuppgifter hos Tysk-Svenska Handelskammaren sker i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 2100 SEK
  • För 11-100 anställda: 3500 SEK
  • För 101-500 anställda: 6200 SEK
  • För fler än 500 anställda: 8200 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2022 innebär bindande medlemskap för 2023.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.