Användarvillkor för praktikbanken

När du registrerar din intresseanmälan i praktikbanken för att praktisera vid något av Tysk-Svenska Handelskammarens (TSHK) medlemsföretag måste du godkänna följande villkor:

  • TSHK tillhandahåller praktikbanken för förmedling av praktikplatser men är inte aktiv i kontakten mellan företagen och dig som sökande. Om ett företag är intresserat av din ansökan kommer det att kontakta dig direkt. TSHK kan därför inte svara på frågor om statusen på din ansökan eller garantera dig någon praktikplats när du registrerar dig i praktikbanken.
  • TSHK medverkar inte i urvalsförfarandet och har inte heller insyn i företagens arbetsvillkor.
  • Ansökan ligger uppe ett halvt år eller ett år beroende på vilken period du har angett och plockas sedan bort utan att du får något separat besked om detta. Tiden ansökan är aktiv kan inte förlängas och den utökas inte heller om man uppdaterar sin ansökan. Om du efter den aktiva tiden fortfarande önskar ha en sökbar ansökan måste du därför lägga upp en ny.
  • Om du får en praktikplats innan den aktiva tiden för din intresseanmälan har gått ut eller av andra skäl inte längre vill vara aktiv sökande ber vi dig att meddela info@handelskammer.se så att din ansökan raderas ur praktikbanken.

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 2100 SEK
  • För 11-100 anställda: 3500 SEK
  • För 101-500 anställda: 6200 SEK
  • För fler än 500 anställda: 8200 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2022 innebär bindande medlemskap för 2023.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.