Tyska Minireningsverk AB

Företaget grundades 2013 under firmanamnet Aquarel Skåne. Sedan grundandet har företaget haft en snabb expansion och genom en ständigt pågående kompetensutveckling och vidareutbildning har vi kunnat vinna många nya kunder som nu känner oss under namnet Tyska Minireningsverk AB. Med mer än 70 000 sålda minireningsverk i hela Europa vågar vi påstå att våra Minireningsverk är en säker investering för framtiden.

Vi rensar avloppsvatten.

 

Die Firma habe ich 2013 gegründet unter dem Firmennamen Aquarel Skåne. Danach ist die Firma sehr schnell gewachsen und durch ständige Weiterbildung und Ausbildung konnte ich viele neue Kunden gewinnen die uns jetzt unter dem Namen Tyska Minireningsverk AB kennen.

Mit mehr als 70 000 verkauften Kleinkläranlagen in ganz Europa wagen wir zu behaupten das unsere Kleinkläranlage eine sichere Investition fuer die Zukunft ist.

Denn Abwasser reinigen wir.