Stavenow & Partners Advokatbyrå AB

Skeppsbron 40
111 30
Stockholm
Sverige
phone 0046 8 400 208 65
languages www.stpa.se

Stavenow & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå som är specialiserade på offentlig upphandling. Vi hjälper företag att nå framgång i sina offentliga affärer och biträder i upphandlingsprocessens alla steg, från anbud till överprövning.

Stavenow & Partners grundades 2011 och vårt mål är att expandera och bli en av Sveriges ledande byråer inom offentlig upphandling. Vi är därför väldigt stolta över att Christoffer Stavenow utsågs 2017 till en av Sveriges tio makthavande advokater inom upphandlingsområdet av Upphandling24.

Inom offentlig upphandling arbetar vi med samtliga delar av upphandlingsprocessen, ett arbete som inleds redan innan upphandlingen annonseras genom ett grundläggande säljarbete gentemot myndigheten. Därefter följer anbudslämning och en eventuell överprövningsprocess. Våra klienter är nästan uteslutande från den privata sfären och vi arbetar med såväl stora internationella företag som mindre aktörer inom ett stort antal branscher.

Utöver offentlig upphandling har vi kompetens inom avtalsrätt, bolagsrätt, transporträtt, försäkringsrätt, tvistelösningar och övrig allmän affärsjuridik.

Byrån har två tyskspråkiga jurister som båda står med på Förbundsrepubliken Tysklands och det tyska utrikesdepartementets lista över tyskspråkiga advokatbyråer i Sverige och ser fram emot att även få arbeta med tyska företag och hjälpa er med era offentliga affärer i Sverige.