RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH

Am Lautenstein
63654
Büdingen
Tyskland
phone 0049 6049 70 00
languages www.roder.com

RÖDER - premium och fullservice leverantör för exklusiva tält- och hallsystem

RÖDER-gruppen är en internationellt framgångsrik specialist för mobil och modulära rumslösningar. Med över 600 engagerade anställda på mer än 29 orter i hela världen övertygar företaget genom kvalitet, kunskap och service för tillfälliga och stationära byggnader.

Från utveckling, design och produktion till Distribution ser sig RÖDER-koncernen som en premiumleverantör. Överensstämmelse med högsta kvalitet och säkerhetsstandarder ligger främst i alla våra handlingar. Därför är kvalitet, säkerhet och livslängd en del av RÖDERs företagskultur.

För att optimera produktion och affärsprocesser och respektera alla säkerhetsregler när det gäller produktkvalitet och kundnöjdhet, använder RÖDER-gruppen en kontinuerlig, hållbar och noggrann kvalitetskontroll. Konceptet för vår kvalitetshantering bygger på interna och externa komponenter. Från design, materialval genom projektering till leverans av tältet och hallsystem till kunder definieras och dokumenteras alla relevanta processer.

"Engineered in Germany" och "Made by RÖDER" är ett löfte till våra kunder från oss som premium tillverkare av tält och hallsystem. Förutom vår utvecklingsexpertis är kvalitetshantering därför avgörande för våra produkters framgång och förtroende hos våra kunder.

RÖDER-gruppen har tilldelats EMAS-kvalitetsmärkningen. Den "Eco-Management and Audit Scheme" av miljöledningssystemet certifierat RÖDER bland annat ett miljömedvetet sätt att arbeta, användningen av klimatvänliga processer, hållbar användning av resurser - samt vilja att ständigt förbättra sin miljöprestanda i framtiden.

 

RÖDER - Premium- und Full-Service-Anbieter für exklusive Zelt- und Hallensysteme

Die RÖDER Gruppe ist ein international erfolgreicher Spezialist für mobile und modulare Raumlösungen. Mit weltweit über 600 engagierten Mitarbeitern an über 29 Standorten überzeugt das Unternehmen durch Qualität, Know-how und Service bei temporären und stationären Bauten.

Von der Entwicklung, Konstruktion über die Produktion bis hin zur gesamten Distribution versteht sich die RÖDER Gruppe als Premium-Anbieter. Die Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards steht bei allen unseren Handlungen im Vordergrund. Daher sind Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit feste Bestandteile der RÖDER Unternehmenskultur.

Zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie zur Wahrung aller Sicherheitsrichtlinien, im Hinblick auf die Produktqualität und Kundenzufriedenheit, vertraut die RÖDER Gruppe einem kontinuierlichen, nachhaltigen und gründlichen Qualitätsmanagement. Das Konzept unseres Qualitätsmanagements basiert auf internen und externen Bausteinen. Von der Entwicklung, Materialauswahl über die Projektplanung bis hin zur Übergabe der Zelt- und Hallensysteme an den Kunden sind alle relevanten Prozesse definiert und dokumentiert.

„Engineered in Germany“ und „Made by RÖDER“ sind für uns als Premium-Hersteller für Zelt- und Hallensysteme ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden. Neben unserer Entwicklungskompetenz ist daher das Qualitätsmanagement entscheidend für den Erfolg unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden.

Die RÖDER Gruppe ist mit dem EMAS-Gütesiegel ausgezeichnet worden. Das „Eco-Management and Audit Scheme“ des Umweltmanagement-Systems bescheinigt RÖDER unter anderem eine umweltbewusste Arbeitsweise, den Einsatz von klimaschonenden Prozessen, einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen – und die Bereitschaft, die eigene Umweltleistung auch in Zukunft kontinuierlich zu verbessern.