RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH

Am Lautenstein
63654
Büdingen
Tyskland
phone 0049 6049 70 00
languages www.roder.com

RÖDER - premium och fullservice leverantör för exklusiva tält- och hallsystem

RÖDER-gruppen är en internationellt framgångsrik specialist för mobil och modulära rumslösningar. Med över 600 engagerade anställda på mer än 29 orter i hela världen övertygar företaget genom kvalitet, kunskap och service för tillfälliga och stationära byggnader.

Från utveckling, design och produktion till Distribution ser sig RÖDER-koncernen som en premiumleverantör. Överensstämmelse med högsta kvalitet och säkerhetsstandarder ligger främst i alla våra handlingar. Därför är kvalitet, säkerhet och livslängd en del av RÖDERs företagskultur.

För att optimera produktion och affärsprocesser och respektara alla säkerhetsregler när det gäller produktkvalitet och kundnöjdhet, använder RÖDER-gruppen en kontinuerlig, hållbar och noggrann kvalitetskontroll. Konceptet för vår kvalitetshantering bygger på interna och externa komponenter. Från design, materialval genom projektering till leverans av tältet och hallsystem till kunder definieras och dokumenteras alla relevanta processer.

"Engineered in Germany" och "Made by RÖDER" är ett löfte till våra kunder från oss som premium tillverkare av tält och hallsystem. Förutom vår utvecklingsexpertise är kvalitetshantering därför avgörande för våra produkters framgång och förtroende hos våra kunder.

RÖDER-gruppen har tilldelats EMAS-kvalitetsmärkningen. Den "Eco-Management and Audit Scheme" av miljöledningssystemet certifierat RÖDER bland annat ett miljömedvetet sätt att arbeta, användningen av klimatvänliga processer, hållbar användning av resurser - samt vilja att ständigt förbättra sin miljöprestanda i framtiden.

 

RÖDER - Premium and full service provider for exclusive tent and hall systems

The RÖDER Group is an internationally successful specialist for mobile and modular space solutions. With more than 600 dedicated employees at more than 29 locations worldwide, the company’s top quality, technical expertise and exceptional service in temporary and static structures are guaranteed to impress.

From development, construction and production all the way to distribution,
the RÖDER Group prides itself on its role as a supplier of premium marquees. Compliance with the strictest quality and safety standards is at the forefront of all of our actions. Quality, safety and durability are steadfast parts of Röder’s corporate culture.

To optimise the production and business processes and ensure that all safety guidelines are observed in terms of product quality and customer satisfaction, the RÖDER Group relies on continuous, sustainable and thorough quality management. Our quality management concept is based on internal and external building blocks. From development, material selection and project planning to the handover of the tent and hall systems to the customer, all relevant processes are defined and documented.

For us as a premium supplier of tent and hall systems, ‘Engineered in Germany’ and ‘Made by RÖDER’ reflect the quality promise we offer our customers. In addition to our development expertise, therefore, quality management also plays a decisive role in the success of our products and earns the trust of our customers.

The RÖDER Group was awarded the EMAS seal of approval. The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) has certified the Büdingen-based hall and tent specialist for among other things RÖDER’s environmentally conscious working methods, its employment of climate-protecting processes, its sustainable approach to handling resources and its willingness to continually improve its environmental performance in future as well.