Moderna Garanti

Box 7830
103 98
Stockholm
Sverige
phone 0046 8 684 128 55

Moderna Garanti är en del av Moderna Försäkringar och i sin tur filial till Tryg Forsikring A/S i Köpenhamn. Trygs historia, ett av Skandinaviens äldsta försäkringsbolag, daterar sig tillbaka till 1728. Internationellt arbetar vi under namnet Tryg Garanti.

Idag är Tryg ett av de mest innovativa marknadsledande försäkringsbolagen i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Tryg är sedan 2005 noterat på Nasdaq OMX i Köpenhamn. Marknadsvärdet uppgår f n till 53 miljarder DKK. Den största ägaren är TryghedsGruppen med en andel om 60 %.

2018 hade Tryg ett eget kapital om ca 1,5 miljarder EUR och innehar även ett kreditbetyg A1 hos kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Vi tillhandahåller uppdaterad finansiell information till våra investerare på http://www.tryg.com/en/investor/index.html.

Tryg står under övervakning av den danska Finanstilsynet och den tyska German Federal Financial Supervisory Authority (BAFIN) för att tillhandahålla garantier till domestika och utländska förmånshavare. Förutom våra lokalkontor i Hamburg, Köln och München har vi även kontor i Oslo, Helsingfors, Stockholm och Amsterdam. Våra garantiåtaganden uppgick till 12 miljarder EUR under 2018.