Hochtief Infrastructure GmbH Tyskland Sverige Filial

Hangövägen 29
115 41
Stockholm
Sverige
languages www.hochtief.de

Hochtief är en ingenjörsledd, global infrastrukturkoncern. Företaget har en ledande position inom sina kärnverksamheter bygg och anläggning, service och offentlig infrastruktur/samhällsbyggnad. I Europa förverkligar Hochtief Infrastructure trafik-, energi- och byggprojekt samt erbjuder tjänster för alla genomförandefaser av byggnader, broar, gator, tunnlar, hamnar, järnvägar, flygplatser eller anläggningar som producerar konventionell och förnybar energi. Företagets svenska dotterbolag med säte i Stockholm fokuserar på projekt inom området transport- och energiinfrastruktur. Mot bakgrund av företagets engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor är Hochtief sedan 2006 listat i Dow Jones Sustainability World Index.