Enjay AB

Lockarpsvägen 6b
213 76
Malmö
Sverige
phone 0046 40 12 33 30

Enjays första innovation Lepido, är ett självrengörande återvinningsbatteri anpassad för restaurangventilation, vilket möjliggör en robust återvinning av energi. Den levererade effekten per konverterad restaurang varierar från 17 till 106 kilowatt, vilket sänker de genomsnittliga årliga utsläppen av koldioxid med cirka 34 ton. Lepido är helt underhållsfri, vilket gör att varje kilowattimme återvinns som en ekonomisk besparing. Fastighetsägare över hela världen kan samtidigt både spara pengar och bidra till ett bättre klimat.