Danske Bank

Box 7523
103 92
Stockholm
Sverige
phone 0046 752 48 00 00
languages www.danskebank.se

Danske Bank är en bank för privatpersoner och företag med verksamhet i många länder, främst i Europa. Banken grundades i Köpenhamn 1871, etableringen i Sverige skedde 1997. Den svenska verksamheten bedrivs som en filial till det danska moderbolaget, vilket innebär att man använder sitt tillstånd från danska myndigheter att bedriva bankverksamhet. Danske Bank är Sveriges femte största bankrörelse. Utöver traditionella banktjänster erbjuds försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.