AGA AB

Linde Gases Division
181 81
Lidingö
Sverige
phone 0046 8 73 11 000
languages www.aga.se

Om AGA

 
Med verksamhet i Skandinavien och Baltikum är AGA idag norra Europas ledande företag för industrigaser och medicinska gaser. Industrigaser från AGA spelar en viktig roll i metallurgiska processer, inom kemi- och livsmedelsindustrin, inom tillverkning och metallproduktion,  för miljöskydd, vid glas- och elektroniktillverkning, inom läkemedelsindustrin och för forskning och utveckling.
 
AGA:s investering i Östersjöns första terminal för flytande naturgas (LNG) är den största satsningen på energigas i Sverige under ett kvarts sekel, och den största satsningen AGA någonsin gjort. Företaget är även ledande inom Stockholmsområdet gällande distribution och tankstationsanläggningar för fyllning av fordonsgas.
 
Med hjälp av innovativa gasapplikationer kan AGA förbättra sina kunders produktivitet, säkerhet och konkurrenskraft på sätt som är fördelaktiga för miljön.
 
För vardagslivet säljer AGA  gasol till grillen eller till terrassvärmaren  och produkter för att på ett enkelt sätt kolsyra och smaksätta kranvatten.
 
AGA:s historia är intimt förknippad med nobelpristagare Gustaf Dalén (1869–1937) som byggde upp och ledde företaget AGA från omkring 1909.  
 
AGA AB ägs sedan i början av 2000-talet av den tyska koncernen Linde (The Linde Group) med över 62 000 anställda med verksamhet i mer än 100 länder. Huvudkontoret för Linde ligger i München.