Eine Collage aus drei Bildern: Eine neue Kleinkläranlage beim Einbau, ein umgebauter Dreikammerbrunnen, Firmenauto der Tysk Minireningsverk AB

Foto: Tyska Minireningsverk AB

Inget slöseri med vatten med Tyska Minireningsverk

Efter förra årets extremt varma och torra sommar har vattenfrågor hamnat högt upp i allmänhetens medvetande i både Sverige och Tyskland. Vi behöver vara mer sparsamma med våra vattenresurser och se till att det blir ett bra kretslopp mellan färsk- och avloppsvatten. Tyska Minireningsverk AB från skånska Vollsjö erbjuder kemikaliefria vatten- och avloppslösningar ”Made in Germany” på den svenska marknaden. Vd:n Dirk Lauer förklarar i vår intervju varför företagets produkter är perfekt lämpade för till exempel stugan på landet och hur han som tysk upplever företagsklimatet i Sverige.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Ni säljer minireningsverk som ni beskriver som unika på den svenska marknaden. Hur skiljer sig era produkter från konkurrenternas lösningar?

Dirk Lauer: Som enda företag på den svenska marknaden erbjuder vi så kallade fosfatfällor som fungerar helt utan kemikalier och som renar avloppsvattnet direkt i tanken. Detta system har vi utvecklat själva och patenterat.

Till vilka målgrupper vänder ni er?

Till alla som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet och antingen har en sluten septiktank eller en trekammarbrunn som inte längre godkänns. Lagkraven har ökat under de senaste åren och många avloppssystem lever inte upp till dem. Utöver det vänder vi oss till campingplatser, fritidshusområden, värdshus på landet samt hus i områden med stora miljövärden som till exempel i fjällen. Vi erbjuder lösningar för 2 upp till 2 000 personer. Att något inte går att lösa finns inte på kartan för oss.

Hur ser processen ut när man som kund är intresserad av att köpa era produkter?

Vi besöker kunden på plats, tittar på den nuvarande lösningen och ger sedan råd om vilka möjligheter som finns. Har kunden bestämt sig för att anlita oss tar vi hand om att få godkännande från kommunen. När det finns på plats bygger vi antingen om en befintlig trekammarbrunn till ett minireningsverk eller, om detta inte är möjligt, installerar en helt ny anläggning. Vi tar hand om allt från grävmaskinen till gruset. Vid fast berggrund eller i svår terräng kan vi även erbjuda tankar ovan jord eller sprängningsarbeten.

Klimat-, miljö- och vattenfrågor har aldrig känts mer aktuella än nu. Hur ser du på ditt företags och branschens framtid med tanke på de ökande miljökraven?

Rent vatten har aldrig varit så viktigt som idag! Att spara, rena, upparbeta och återanvända vatten blir allt viktigare. Rent dricksvatten är en värdefull resurs där det fortfarande slösas bort alldeles för mycket. Därför har vi nu även gett oss in i återanvändning av regnvatten. Som enda företag i Sverige kan vi erbjuda lösningar för att samla in regnvatten i en cistern och att behandla det så att det klarar EU:s dricksvattendirektiv. Innovation och teknik är vad som driver oss.

Sommaren står för dörren och vi är många som ska tillbringa semestern i sommarstugor runt om i landet. Utöver att använda era produkter, vad är ditt bästa råd för att inte slösa på vatten?

Ställ in wc-stolens vattenbehållare så att det bara går åt 5 liter per spolning. Slösa inte bort en enda droppe vatten när du borstar tänderna, duschar osv. Vattna blommorna med det som blir kvar i kaffekannan när du druckit klart. Diska inte med rinnande vatten. Samla in regnvatten i alla kärl du kan hitta. Ha hellre några få stora blomkrukor i trädgården istället för många små.

Du har tysk bakgrund. Hur är det att driva företag i Sverige? Hur upplever du företagsklimatet?

Jag kommer egentligen från delstaten Saarland, det är till hälften som i Frankrike… (skrattar) Men mycket är enklare och mindre komplicerat i Sverige jämfört med Tyskland, till exempel affärsprocesserna. Som företagare är moderna betalsätt som Swish och Klarna till stor hjälp. Vi har även ett bra samarbete med vår bank. Den svenska marknaden är öppnare för ny teknik och tillförlitlig tysk teknik har fortfarande ett väldigt gott rykte. Det är lätt att komma i kontakt med svenskar och entusiasmera dem för nya lösningar.

Vilken nytta drar ni av medlemskapet i Tysk-Svenska Handelskammaren och våra tjänster?

Tysk-Svenska Handelskammarens medlemslogga bidrar till att skapa förtroende hos kunderna och att de känner sig trygga i att anlita oss. Vi läser nyhetsbrevet med stort intresse och har nytta av all information vi får kring skatteregler och liknande.

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.