Tysklands ambassad i Stockholm söker informationsmedarbetare

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Stockholm söker från och med 1 december 2021 en medarbetare inom avdelningarna för press och PR, arbetsmarknad och socialpolitik samt kultur för en tillsvidareanställning (heltid, 40 timmar i veckan).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

· hjälpa respektive avdelningschef med framför allt utvärdering av information från svensk media och webbplatser för svenska institutioner

· underhålla och uppdatera ambassadens hemsida

· delta i ambassadens press- och PR -arbete, särskilt text-, bild- och videoproduktion för ambassadens sociala medier

· insamling av information såsom lagtexter och andra dokument, bevakning av presskonferenser

· språktjänster (översättning av diplomatisk korrespondens och andra texter)

· svara på frågor från allmänheten och tillhandahålla information

· assistera vid organisation av evenemang och delegationsresor

· hålla kontakt med representanter för regeringen, myndigheter, arbetsmarknadens parter och tankesmedjor.

 

Kravprofil:

· kunskaper i svenska på modersmålsnivå eller nära modersmålsnivå i tal och skrift (nivå C2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk)

· mycket goda kunskaper i tyska i tal och skrift (nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk)

· goda kunskaper i engelska i tal och skrift (nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk)

· goda kunskaper inom sociala medier (kanal- och målgruppsanpassad kommunikation, videoproduktion)

· mycket goda IT-kunskaper samt beredskap att tillägna sig och använda myndighetens mjukvara (exempelvis för att underhålla hemsidan)

· goda kunskaper om det svenska medie- och kulturlandskapet, det svenska socialsystemet och strukturerna på arbetsmarknaden samt de svenska universitetsnätverken

· erfarenhet av att arbeta på en myndighet/kontor är en fördel

· organisationsförmåga samt beredskap till självständigt arbete

· förmåga att arbeta i ett team

· stresstålighet

· svenskt personnummer.

 

Vi förväntar oss att du som sökande visar upp en hög grad av tillförlitlighet, arbetsvilja och flexibilitet liksom öppenhet inför vidareutbildning. Arbetsplatsen kräver därutöver beredskap att arbeta flexibelt, exempelvis för att ibland ta hand om delegationer utanför vanlig kontorstid, delta i kvällsevenemang eller åka på tjänsteresor.

Anställningstid: tillsvidare, med 6 månaders provanställning

Arbetstid: 40 timmar i veckan

Lön: Beroende på yrkeserfarenhet och kvalifikationer från 31.231SEK brutto.

 

Information om tjänsten lämnas av Dr. Clarissa Blomqvist för avdelningen för press, PR och kultur (pr-1@stoc.diplo.de eller 08-6701 535) och Johannes Schwarz för avdelningen för arbetsmarknad och socialpolitik (soz-1@stoc.diplo.de eller 08-6701 542)

 

Tyska utrikesdepartementet eftersträvar jämställdhet och uppmuntrar därför uttryckligen kvalificerade kvinnor att söka tjänsten.

Efter framgångsrikt urvalsförfarande ska intyg om den medicinska lämpligheten lämnas in (fastställs av en läkare ambassaden samarbetar med) samt en säkerhetsprövning genomföras (bl.a. utdrag ur belastningsregistret). Samarbete i dessa sammanhang förutsätts. Ansökningar ska vara ambassaden tillhanda senast 29 oktober 2021 och skickas med fördel via mejl till info@stoc.diplo.de

eller med post till:

Deutsche Botschaft

Verwaltung/Vw-S

Box 27832

115 93 Stockholm

Ange gärna följande ärendebeteckning när ansökan lämnas in: ”Bewerbung Mitarbeiter/in Presse und PR, Arbeit und Soziales, Kultur”

 

Ansökan bör innehålla:

· Ansökningsbrev på tyska och svenska

· Meritförteckning (CV) på tyska och svenska

· Intyg på de efterfrågade språkkunskaperna

· Kopior på relevanta betyg/intyg samt referenser från tidigare arbetsgivare

· Personbevis med svenskt personnummer

· Kopia av passet eller nationella ID-kortet respektive uppehålls- och arbetstillståndet för sökande utan svenskt medborgarskap

Var god skicka inga original vid ansökan med brev! Icke kompletta eller för sent inkomna ansökningar kan tyvärr inte beaktas. Mottagningsbekräftelser kommer inte att skickas ut. Ansökningshandlingar kommer inte att återsändas. Bara sökande som bjuds in till anställningsintervju kommer att kontaktas. Anställningsintervjuerna planeras äga rum i början/mitten av november 2021. Ingen reseersättning utgår i samband med detta. Möjligtvis kommer anställningsintervjuerna genomföras via Skype eller liknande.

Närmare information om ambassaden finns på: www.stockholm.diplo.de

Information om skydd av personuppgifter finns på: https://stockholm.diplo.de/se-sv/skydd-av-personuppgifter