Tysklands ambassad i Stockholm söker en Presschef

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Stockholm söker en Presschef från och med 1 februari 2020 för en tillsvidareanställning (heltid, 40 timmar i veckan)


Huvudsakliga uppgifter:

 •  Leda och utforma ambassadens press- och PR-arbete
 •  Bevakning av medietrender och nyhetsanalys
 •  Informationsutbyte med svenska och tyska journalister
 •  Utforma webbsidan samt kommunikationen i sociala medier
 •  Genomföra PR-projekt med fokus på att följa innovationspartnerskapet Tyskland-Sverige
 •  Genomföra informationsevenemang
 •  Översättning av diplomatisk korrespondens och andra texter.

Kravprofil:

 •  Svenskakunskaper på modersmålsnivå och mycket goda kunskaper i tyska
 •  Goda kunskaper i engelska
 •  Bra kännedom av det svenska medielandskapet, universitetsnätverk, startup-scenen och innovativa produktioner
 •  Praktiska erfarenheter inom medieområdet önskvärt
 •  Mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
 •  Mycket goda IT-kunskaper samt beredskap att tillägna sig myndighetens mjukvara (exempelvis för att arbeta med hemsidan)
 •  Förmåga att organisera arbetsuppgifter samt beredskap till självständigt arbete
 •  Förmåga att arbeta i team
 •  Stresstålighet
 •  Erfarenhet av att arbeta på en myndighet är en fördel

Sökande till tjänsten måste förfoga över ett svenskt personnummer.
Vi förutsätter tillförlitlighet, arbetsvilja, flexibilitet och oklanderligt uppträdande liksom öppen-het inför vidareutbildning. Arbetsplatsen kräver därutöver beredskap att arbeta flexibelt, ex-empelvis för att ta hand om delegationer på obekväm arbetstid, delta i kvällsevenemang eller åka på tjänsteresor.


Anställningstid: tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Arbetstid: 40 timmar i veckan (heltid/100 %)
Lön: Beroende på yrkeserfarenhet och kvalifikationer från 35850SEK brutto (= för närva-rande ca 3300,- € brutto).

Information om tjänsten lämnas av Frau Johag (vw-1@stoc.diplo.de eller 08-6701 524).
Intresserade skickar kompletta ansökningshandlingar (ansökan samt CV på tyska och svenska, kopior på relevanta referenser och utbildningsintyg, intyg om svenskt personnum-mer) med fördel via mejl senast 20.11.2019 till vw-s@stoc.diplo.de
eller med post till: Deutsche Botschaft, Verwaltung/Vw-S, Box 27832, 115 93 Stockholm
Icke kompletta eller för sent inkomna ansökningar kan tyvärr inte beaktas.
Ansökningsintervjuerna planeras att äga rum under i slutet av november/början av december (preliminärt 29.11.19 eller 02.12.19). Ingen reseersättning utgår i samband med detta.
Efter framgångsrikt urvalsförfarande ska intyg om den medicinska lämpligheten lämnas in (fastställs av en läkare ambassaden samarbetar med) samt en säkerhetsprövning genomföras (bl.a. utdrag ur belastningsregistret).