Tysklands ambassad i Stockholm söker en medarbetare till administrativa avdelningen

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Stockholm söker, preliminärt från och med 1 januari 2020, en flexibel medarbetare till administrativa avdelningen för en tillsvidareanställning (heltid, 40 timmar i veckan)


Huvudsakliga uppgifter:

 • Tjänstgöring som vaktmästare/kurir
 • Sköta allmänna serviceuppdrag inom ramen för driften och underhållet av ambassadens fastigheter
 • Utföra enklare hantverksuppgifter (exempelvis service, genomföra mindre reparationer, användning och kontroll av den interna tekniken)
 • Utflyttning, inflyttning och ommöblering av konferens- och kontorsrum
 • Skicka och dela ut post internt
 • Stödja ambassadens säkerhetspersonal
 • Beredskap att köra ambassadens tjänstefordon

Kravprofil:

 • Goda kunskaper i tyska och svenska
 • Kunskaper i engelska önskvärt
 • Avslutad yrkesutbildning inom ett hantverks- tekniskt arbete
 • Körkort med behörighet B
 • Stresstålighet och flexibilitet
 • Servicemedvetenhet och beredskap till självständigt arbete
 • Förmåga att arbeta i team
 • Skickligt, artigt och säkert bemötande av människor, även under stress
 • Grundläggande Internetkunskaper (särskilt mejl)
 • Sökande till tjänsten måste förfoga över ett svenskt personnummer

Vi förutsätter tillförlitlighet, arbetsvilja, flexibilitet och oklanderligt uppträdande liksom öppen-het inför vidareutbildning. Arbetsplatsen kräver därutöver beredskap att arbeta flexibelt i morgon- och eftermiddagsskift (för närvarande måndag-fredag mellan kl. 07:15 och17.00).
Anställningslängd: tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Arbetstid: 40 timmar i veckan (heltid/100 %)
Lön: Beroende på yrkeserfarenhet och kvalifikation från 26500SEK brutto (= för närvarande ca 2440- € brutto).


Information om tjänsten lämnas av Frau Johag (vw-1@stoc.diplo.de eller 08-6701 524).
Intresserade skickar kompletta ansökningshandlingar (ansökan samt CV på tyska och svenska, kopior på relevanta referenser och utbildningsintyg, intyg om svenskt personnum-mer) med fördel via mejl senast 20.11.2019 till vw-s@stoc.diplo.de
eller med post till: Deutsche Botschaft, Verwaltung/Vw-S, Box 27832, 115 93 Stockholm
Icke kompletta eller för sent inkomna ansökningar kan tyvärr inte beaktas.


Ansökningsintervjuerna planeras att äga rum under i slutet av november/början av december. Ingen reseersättning utgår i samband med detta.
Efter framgångsrikt urvalsförfarande ska intyg om den medicinska lämpligheten lämnas in (fastställs av en läkare ambassaden samarbetar med) samt en säkerhetsprövning genomföras (bl.a. utdrag ur belastningsregistret).