Foto: DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.

Studieresa: Tillverkningsindustrins digitalisering

Den 21-23 november 2017 bjuder Tysk-Svenska Handelskammaren återigen in till en studieresa kring ”Industrie 4.0” – denna gång till ett av Tysklands mest spännande kluster inom maskintillverkningsindustrin. Följ med oss till Nordrhein-Westfalen och lär dig mer om hur tyska industriföretag hanterar digitaliseringens utmaningar.

Ostwestfalen – OWL – är ett av Europas ledande kompetenskluster inom maskintillverkning med mer än 300 företag. Många av företagen har framgångsrikt anpassat både sin produktion och sitt affärskoncept till digitaliseringens utmaningar. Hur lyckades de? Är regionens många branschnätverk en nyckel bakom framgången?

Vi kommer att möta nytänkande industriföretag, ledande forskningsinstitut och framgångsrika branschnätverk. Resan riktar sig till svenska experter och beslutsfattare inom näringsliv, förvaltning och forskning som arbetar med digitaliseringsfrågor inom industrin.

 

Ur programmet:

It’s OWL - Seminarium

It’s OWL är ett av Tysklands mest framgångsrika nätverk, där mer än 180 företag, högskolor och andra partner har gått ihop för att i 47 olika forskningsprojekt utveckla intelligenta produkter och produktionsprocesser, eller s.k. intelligenta tekniska system (its).

På vårt inledande seminarium den 21 november 2017 hos it’s OWL kommer vi att lära oss mer om status, trender och utmaningar inom tyska ”Industrie 4.0”. Vi belyser nätverkens betydelse för digitaliseringen av framför allt små och medelstora industriföretag och möter ytterligare aktörer såsom Centrum Industrial IT, Mittelstandsagentur 4.0 Prozesse och OWL Maschinenbau.

ELHA Maschinenbau - Studiebesök och erfarenhetsutbyte

Med 240 anställda är ELHA en typisk företrädare för Tysklands många ”Mittelstands”företag. Dock har man tidigt valt att anpassa sin affärsmodell och sina produkter till digitaliseringens möjligheter –utifrån kundens behov likaväl som utifrån leverantörernas möjligheter. Företaget erbjuder skräddarsydda verktyg och lösningar för skärande bearbetning, främst för bilbranschen.

Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design - Studiebesök och erfarenhetsutbyte

Fraunhofer IEM startade som en mindre projektgrupp med fokus på intelligent mechatronik inom Industrie 4.0. Den marknadsorienterade forskningsprofilen, som baserar på ett starkt samarbete med den regionala industrin ledde till att gruppen bara fyra år senare omvandlades till ett eget forskningsinstitut – det yngsta i Europas ledande forskningssällskap Fraunhofer-Gesellschaft.

Werkbliq - Studiebesök och erfarenhetsutbyte

Nystartade Werkbliq har utvecklat ett maskinmanagementsystem för att digitalisera underhåll och reservdelsmanagement.  Det prisbelönade systemet jobbar oberoende från tillverkare och samlar underhållscommunityn på en gemensam plattform.

Vathauer - Studiebesök och erfarenhetsutbyte

Familjeföretaget Vathauer tar exemplariskt tillvara impulser från industrier och forskning för att utnyttja digitaliseringen inom produktionsprocessen lika väl som för nya produkter inom drive technology.

Harting - Studiebesök och erfarenhetsutbyte

Som en ledande tillverkare av produkter för energi- och dataöverföring erbjuder Harting talrika lösningar för en digitaliserad produktion. Men företaget nöjer sig inte med det utan jobbar aktivt med att förbättra hela värdekedjan mellan företaget, leverantör och kund.

Se nedan för en detaljerad agenda:

 

Intresseanmälan

Ingen deltagaravgift tas ut, programmet finansieras av det tyska departementet för näringsliv och energi. Resedeltagarna står enbart för sina kostnader för resa, logi  och kost (middagar).

Välkommen med din intresseanmälan! Antalet platser är begränsade och intresseanmälningar bekräftas efter avstämning med tyska näringsdepartementet. 

Varmt välkomna!

Kontakt

Philip Fyrsten-Hagne

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 13