Ett collage bestående av tre bilder: en labbmiljö, Sachsens huvudstad Dresden, ett stetoskop

Foto: Drew Hays/Unsplash/Sven Döring/DML BY/Visualhunt

Studieresa: Knyt kontakter till tyska medicinteknikföretag

Den tyska delstaten Sachsen bjuder in till en studie- och kooperationsresa inom medicinteknik till en av Tysklands mest dynamiska regioner.

Sachsen har ett excellent life science-kluster med bland annat ett 100-tal medicinteknikföretag som tillverkar alltifrån innovativ utrustning och apparater för medicinsk diagnostik till förbrukningsmaterial för sjukhuskunder. Klicka här för mer information om klustret.

Med studieresan vill delstaten presentera sitt kluster till en bredare publik i Skandinavien samt öppna upp för samarbeten mellan inhemska och skandinaviska företag. Under studiebesök och B2B-workshops kommer deltagarna att träffa intressanta tyska tillverkare, forskningsinstitut och branschaktörer.

Mer information om resan och programmet.

Här hittar du mer information om företagen i Sachsen.

Målgrupp
Resan riktar sig till svenska och norska beslutsfattare från näringsliv, landsting, förvaltning och forskning som arbetar med utveckling eller inköp av medicintekniska produkter.

Praktiska frågor
Ingen deltagaravgift tas ut, programmet finansieras av delstatens näringsdepartement. Programmets luncher och middagar ingår men deltagarna står själva för hotell- och flygkostnader.

Flygresan bokas och betalas av deltagarna själva enligt våra rekommendationer. Utresan till Tyskland sker sannolikt på kvällen den 29 maj. Hotellet bokas av organisatören och betalas av deltagarna på plats (ca 70-120 euro/natt, närmare information följer inom kort).

Språket under resan är engelska.

Anmälan & kontakt
Antalet platser är begränsat till 15 deltagare. Anmäl ditt intresse här. Då resan sponsras av delstatens Sachsens näringsdepartement behöver vi stämma av alla intresseanmälningar med våra samarbetspartner i Tyskland först. Vi återkommer inom kort med besked.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inta att kontakta oss: Anne Geitmann, 08-665 18 15 eller anne.geitmann@handelskammer.se

Herzlich willkommen – vi ser fram emot vår gemensamma resa till Sachsen!

 

Studieresan koordineras av delstaten Sachsens näringslivsfrämjande agentur, Saxony Development Corporation, och genomförs i samarbete med Tysk-Norska Handelskammaren och konsultbolaget Dreberis.

09:00
arrow_forward
17:00
30 maj
arrow_forward
1 jun
2018
Dresden med omnejd
Sachsen

I samarbete med