Skogsbrand och översvämningar

Foto: Sebastian Stenzel/DLRG

Studieresa: Klimatförändringen - en utmaning för miljö- och katastrofskydd?

Vad innebär klimatförändringarna för städernas och kommunernas miljö- och katastrofskydd samt för stadsplaneringen? Förbättrar moderna kommunikationsmedel och digitaliseringen våra preventionsansträngningar? Hur kan alla inblandade parter reagera omedelbart och göra det som krävs när en katastrof väl inträffar?

Klimatförändringarna ställer städer, kommuner och samhället framför nya utmaningar inom miljö- och katastrofskydd. Detta kräver ett koordinerat och friktionsfritt samarbete mellan myndigheter, hjälporganisationer, forskningsinstitutioner, stadsplanerare och många fler. 

Under en faktaspäckad och intensiv resa till städerna Düsseldorf, Wuppertal, Essen och Köln i Tyskland har du möjlighet att få lära känna hur miljö- och katastrofskydd är organiserat i Tysklands mest tätbefolkade delstat Nordrhein-Westfalen

Passa på och ta del av de förberedelser förbundslandet NRW använder sig av för att bland annat förhindra översvämningar och skogsbränder. Vidare kommer du att få en djupare inblick i olika typer av metoder och teknik som används i tidiga förvarningssystem. Dessutom kommer du få lära dig hur extraordinära olyckshändelser och kriser hanteras av tyska myndigheter. 

Missa inte chansen att träffa tyska experter för miljö- och katastrofskydd från näringslivet och forskning på plats i NRW.

 

Anmälan

Resan riktar sig till experter och beslutsfattare inom myndigheter, kommuner, forskning samt till representanter från organisationer och företag som är verskamma inom miljö- och katastrofskydd.

Ingen deltagaravgift tas ut, resedeltagarna står enbart för rese- och logikostnader.

Antalet platser är begränsade och anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person. Detta skall skriftligt meddelas via e-post till alrun.griepenkerl@handelskammer.se.

 

Studieresan genomförs med stöd av tyska förbundsministeriet för näringsliv och energi.

Kontaktperson

Philip Fyrsten-Hagne

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 13

08:00
arrow_forward
16:00
23 nov
arrow_forward
25 nov
2016
Düsseldorf, Wuppertal,
Essen, Köln

I samarbete med