Smarta elnät i Tyskland – affärschanser för innovativa svenska företag

Välkommen till ett seminarium som riktar sig till företag inom smarta elnät inkl. elektromobilitet, ICT och datasäkerhet som vill ta sig in på den tyska marknaden.

I seminariet belyser vi status quo i den tyska energiomställningen, Energiewende, och identifierar affärsmöjligheter för svenska smarta elnät-företag i Tyskland. Energiewende har gått in i sin andra fas och fokuserar numera på integration av förnybar energi i systemet samt sektorkoppling. Utvecklingen av smarta elnät kommer spela en avgörande roll här och är en av nyckelfaktorerna för en lyckad energiomställning i Tyskland. Både den tyska politiken och näringslivet efterfrågar ett öppet utbyte med nytänkande företag från andra marknader för att driva på utvecklingen. Inte minst input från Sverige, som har ett mycket positivt rykte i Tyskland vad gäller cleantech, är av yttersta intresse i detta sammanhang. Samtidigt lyfter vi frågan om hur man framgångsrikt gör affärer i Tyskland och pratar om dos and dont's gentemot tyska kunder och partners. Ett företag som har lyckats etablera sig på den tyska marknaden presenterar sitt case och står till förfogande för frågor och ger gärna tips. Seminariet arrangeras tillsammans med Forum för smarta elnät och avslutas med en gemensam lunch.

Agenda:

10.00                  Välkommen av Forum för smarta elnät och Tysk-Svenska Handelskammaren

10.15                  “Smart Grids in Germany – status quo, focus areas and business opportunities”

                             Heiko Staubitz, Germany Trade and Invest, Berlin

11.00                  ”Hur gör man affärer i Tyskland?”

                             Verena Adamheit, Tysk-Svenska Handelskammaren

11.20                  ”Case study Alelion: Så lyckades vi i Tyskland”

                             Felix Haberl, Alelion

11.40                  Diskussion, frågor och avrundning

                             Moderation: Albin Carlén, Forum för smarta elnät

12.00                  Lunch och Mingel

Alla smarta elnät-företag som är intresserade av att ta sig in på den tyska marknaden är välkomna. Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår. Seminariet är uppstarten till flera aktiviteter av Forum för smarta elnät och Tysk-Svenska Handelskammaren gentemot den tyska marknaden, så som en planerad studieresa till Berlin den 13-15 november. Save the date redan nu!

För mer information och anmälan, kontakta gärna Verena Adamheit, verena.adamheit@handelskammer.se, eller Albin Carlén, albin.carlen@swedishsmartgrid.se. Välkomna!

Kontaktperson

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96

10:00
arrow_forward
13:00
20 sep
2018
Tysk-Svenska Handelskammaren
Valhallavägen 185
Stockholm

I samarbete med