VfW

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren är ansluten till återvinningssystemet för transport- och konsumentförpackningar av alla slags material samt av uttjänta produkter

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkningen garanterar konsumenten och näringslivet kostnadsfri inlämning av förpackningar.

Övrigt

Branschspecialiserade system

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.