Ü-Zeichen (Übereinstimmungszeichen der Hersteller mit Prüfzeugnis)

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten uppfyller alla produktkrav som anges med ÜHP i ”Bauregelliste A, Teil 1” och att typprovning har utförds enl. angivna metoder

Lagligt krav?

Lagligt krav på typprovning enl. tysk ”Bauordningsrecht” för för byggprodukter som ingår i ”Bauregelliste”

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Typprovning krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Endast kostnad för typprovning debiteras

Användning av symbolen

Typintyget berättigar till frivillig märkning av produkter som omfattas av typprovning samt vid annonsering eller annan reklam för produkterna.

Övrigt

Märkning med Ü-Zeichen skall innehålla tillverkarens namn, produkt-beteckning och grund för överens-stämmelsen tex. genom hänvisning till teknisk regel med angivelse av produkt-beteckning, standard och/eller klassificering.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.