Ü-Zeichen lt. Übereinstimmungszertifikat

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Kvalitetssymbol
- Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten uppfyller alla produktkrav som anges med ÜZ i ”Bauregelliste A, Teil 1” och att typprovning har utförds enl. angivna metoder. Fortlöpande övervakande kontroll genomförs.

Lagligt krav?

Lagligt krav på certifiering enl. tysk ”Bauordningsrecht” för för byggprodukter som ingår i ”Bauregelliste”

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering och avtal om övervakande kontroll krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Kostnad debiteras för typprovning, certifiering och kontroll

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig märkning av produkter som omfattas av typprovning samt vid annonsering eller annan reklam för produkterna

Övrigt

Märkning med Ü-Zeichen skall innehålla tillverkarens namn, produkt-beteckning och grund för överens-stämmelsen tex. genom hänvisning till teknisk regel med angivelse av produkt-beteckning, standard och/eller klassificering samt certifieringsorganets logot

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.