Ü-Zeichen lt. Übereinstimmungszertifikat

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

Kvalitetssymbol
Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten uppfyller de lagliga kvalitetskrav som ställs på särskilda klasser av byggmaterial i  den s.k. ”Bauregelliste A, Teil 1”, och att typprovning har utförts enl. angivna metoder. Fortlöpande övervakande kontroll genomförs.

Lagligt krav?

ja, lagligt krav på certifiering enligt tyska bygglagstiftningen ”Bauordnungsrecht” för byggmaterial som ingår i ovannämnda ”Bauregelliste”.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering och avtal om övervakande kontroll krävs med ackrediterad kontrollant.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Kostnad debiteras för typprovning, certifiering och kontroll

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig märkning av produkter som omfattas av typprovning samt vid annonsering eller annan reklam för produkterna

Övrigt

Märkning med Ü-Zeichen ska uppvisa tillverkarens namn, produktbeteckning samt varför produkten godkändes, t.ex. med hänvisning till regelverk eller standard. Företaget som genomförde kontrollen ska även inkludera sin egen logga i märkningen.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.