Tidy Man

Användning:

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att förpackningen går att och ska återvinnas.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inga krav

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användningen är frivillig

Övrigt

Symbolen användes första gången 1961 under en kampanj i USA i samband med att hålla gatorna rena. Logon skulle uppmuntra konsumenterna att kasta skräp i markerade behållare.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.