TCO-märket

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Miljösymbol
- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är en kvalitets- och miljö-märkning från TCO Development som avser kontorsutrustningar som är välkänt främst inom IT-området. Märkningen täcker bildskärmar av katodstråletyp (CRT) och platta skärmar (FPD), systemenheter och tangentbord, skrivare, bärbara datorer, mobiltelefoner, arbetsstolar och höj- och sänkbara arbetsbord

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering sker genom tester i oberoende laboratorier, godkända av TCO Development

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Efter erhållen certifikat ska symbolen visas på produkten

Övrigt

Kraven ställs inom ergonomi, emission (strålning), energiförbrukning och ekologi. Märkningen är idag norm över hela världen.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.