TCO-märket

Användning

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Miljösymbol
Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är en kvalitets- och miljömärkning från TCO Development som avser IT-produkter. Märkningen finns för bildskärmar, bärbara, datorer, smartphones, tablets, allt-i-ett-datorer, stationära datorer, projektorer och headsets.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering sker genom tester i oberoende laboratorier, godkända av TCO Development

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Efter erhållet certifikat ska symbolen visas på produkten

Övrigt

Erhållen märkning är giltig i två år. Krav ställs på ergonomi, emission (strålning), energiförbrukning och ekologi. I dagsläget är märkningen en norm över hela världen.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.