Svenskt typgodkännande

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Kvalitetssymbol
- Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen utvisar att byggprodukten, konstruktionen eller anordningen vid avsedd användning överensstämmer med tillämpliga krav i Sverige.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs av ackrediterat organ

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Certifieringsprocessen är avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Typgodkända eller tillverknings-kontrollerade material, konstruktioner och anordningar skall märkas med symbolen samt ett identifikationsnummer.

Övrigt

Nationell märkning med legal verkan i Sverige. Märkningen skall utföras i enlighet med Boverkets föreskrifter om typgodkännande (TYP). Typgodkännandets legala verkan upphör när CE-märkning är möjlig för produkten och övergångstiden löpt ut. Symbolen ägs av Boverket.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.