Svensk Sigill

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att livsmedel har svensk ursprung, hög kvalitet på råvaran och att det kommer från produktion med god djuromsorg och miljöhänsyn

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Produkten har kontrollerats av oberoende kontrollföretag samt godkänts enl. organisationens kriterier, som är strängare än svenska lagkraven

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.