Svanen, Nordic Swan

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE, DK, FI, NO, IS

Klassificering

- Miljösymbol
- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten är kontrollerad och godkänd enl. organisationens miljö- och kvalitetskriterier

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Nordisk miljömärke, instiftat av Nordiska Ministerrådet. Märkta produkter är kontrollerade av en tredje oberoende part. Kraven omfattar produktens hela livscykel. Märkningen gäller i högst 3 år, sedan höjs kraven.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.