SUB, Skyddad ursprungsbeteckning

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen anger benämningen på en livsmedelprodukt vars produktion, bearbetning och beredning måste äga rum inom ett bestämt geografiskt område och måste präglas av en erkänt och befäst sakkunskap

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Varje EU-medlemsland har ett eget nationellt certifieringsorgan.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

EU-märkningssystem för särskiljande av livsmedel med specifik karaktär (EEG) nr. 2081/92, 2082/92

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.