Småbarnsmärket, Altersbezogener Warnhinweis

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Varningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen varnar för att leksaker med denna märkning kan vara farliga för barn under 3 år

Lagligt krav?

Enl. leksaksstandard SS EN 71-6 skall leksaker för barn under 3 år vara försedda med symbolen och/eller varningstext i resp. landets språk, kompletterad med en kortfattad upplysning som specificerar riskerna som ligger till grund för åldersbegränsningen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Självcertifiering är möjligt, kontrollen sker via nationella institutioner

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användning av symbolen eller skriven varningstext är obligatorisk. Riskspecifikationen är obligatorisk.

Övrigt

OBS! Tillverkaren försäkrar genom att åsätta leksaken CE-märket att leksaken uppfyller leksaksdirektivet 88/378 EEC och leksaksstandarden SS EN 71.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.