SGB, Skyddad geografisk beteckning

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att en livsmedels anknytning till trakten bibehålls åtminstone för ett av de olika stadierna produktion, bearbetning och beredning

Lagligt krav?

Certifiering krävs. Varje EU-medlemsland har ett eget nationellt certifieringsorgan

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inget lagligt krav

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

EU-märkningssystem för särskiljande av livsmedel med specifik karaktär (EEG) nr. 2081/92, 2082/92

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.