Sädesaxet

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Hälsosymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att förpackningen innehåller glutenfritt livsmedel som uppfyller krav på ”livsmedel för särskilda ”näringsändamål”

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Symbolen kräver tillstånd av Livsmedelverket

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsfritt

Användning av symbolen

Efter erhållen tillstånd är användning av symbolen frivillig

Övrigt

Livsmedlet är glutenfritt och tillverkas i en glutenfri miljö. Råvarorna bör vara noga kontrollerade

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.