S-märket

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbol som markerar att elprodukten har genomgått opartisk testning av Intertek ETL SEMKO för att kontrollera att produkten uppfyller gällande europeiska säkerhetskrav

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

S-märkta produkter kan säljas i EU utan ytterligare provning eller certifiering. Ersätter ej CE-märket. S-märket är en komplement till CE-märkningen för att visa att produkten är provad av en oberoende part.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.