S-märket

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbol som markerar att elprodukten har genomgått opartisk testning av Intertek ETL SEMKO därmed uppfyller gällande europeiska säkerhetskrav

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs för varje produkt som ska märkas med symbolen.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

S-märkta produkter kan säljas i EU utan ytterligare provning eller certifiering. Observera att S-märket inte ersätter CE-märket, utan endast kompletterar detta.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.