Röd Triangel

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE, NO, DK, FI

Klassificering

- Varningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att läkemedel påverkar människans reaktionsförmåga och därmed förmågan att uppträda som trafikant eller utföra riskfyllt eller precisionsbetonat arbete

Lagligt krav?

Beslut av Läkemedelsverket, inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inga krav

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Användning rekommenderas

Övrigt

Symbolen är inte känd utanför de nordiska länderna. Överenskommelse omfattande en lista på läkemedel som skall märkas är i dagsläget inte aktuell. Inom EU diskuteras för närvarande införande av en symbol för trafikfarliga läkemedel.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.