RIGK

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren är ansluten till RIGK-systemet (System zur Rückführung industrieller und gewerblicher Kunststoffverpackungen), som fungerar som ”självinlämningssystem” av transportförpackningar från industri och hantverk och övrigt näringsliv

Lagligt krav?

Enl. tyska Förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar näringslivet kostnadsfri inlämning till RIGK- inlämningsstationer.

Övrigt

Gäller förpackningarna som består till mer än 50% av plast.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.