Returpilar

Användning:

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att materialet är återvinningsbart. Men det är ingen garanti för, att ett system för återvinning existerar.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Ej avgiftsbelagt

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Användningen är frivillig

Användning av symbolen

Märkningen förekommer i all möjliga sammanhang på förpackningar i olika material. Symbolen har ingen regelverk att grundar sig på och har därför ingen betydelse.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.