RESY

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen indikerar att förpackningen är återvinningsbar. Ett faktiskt återvinningssystem tillhandahålls dock inte av RESY, alltså är symbolen ingen garanti för att förpackningen återvinns. Används främst på transportförpackningar och ytteremballage.

Lagligt krav?

Enligt den tyska förpackningsförordningen är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Både licensnumret och symbolen måste visas på förpackningen.

Övrigt

Avtal med återvinningssystem måste slutas separat, kostnaden för detta ingår inte.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.