RESY

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är ett kontrollmärke på transortförpackningar, förpackningar till industrien och ytterembalage av wellpapp, kartong eller papper som indikerar att förpackningen är återvinningsbart. Men det är ingen garanti för, att ett system för återvinning existerar.

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Id-numret och symbolen måste visas tillsammans på förpackningen.

Övrigt

Anslutningsavgift till en återvinnings-organisation och materialavgifter ingår ej.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.