Repasack

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att man är ansluten till återvinningssystemet för säckar av kraftpapper. Symbolens utseende varierar beroende på art av fyllnadsgods.

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Licensavtal berättigar till frivillig användning av symbolen. Symbolen och registreringsnummer krävs på förpackningen för att garantera näringslivet kostnadsfritt insamling.

Övrigt

Märkta produkter får ej innehålla främmande beståndsdelar som metall, glas, gummi eller andra förpackningsmaterialien

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.