Rättvisemärkt

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal med Rättvisemärkt i Sverige eller någon av dess 17 syster-organisationer i Europa, Nordamerika och Japan krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Licensavgift

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till användning av symbolen

Övrigt

Man måste ha separat avtal med organisationen i det land där man säljer varor som är Rättvisemärkta. Ny symbol som används i de flesta europeiska länder idag införs i Sverige 2004.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.