RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Miljösymbol
- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Ackrediterad organisation som förvaltar och godkänner kvalitetsmärkning (Gütezeichen) för produkter och tjänster. RAL utarbetar kravspecifikationen tillsammans med den ansökande och leder godkännandeförfarandet. Målet är att stifta en ny ”Gütegemeinschaft” med eget kvalitetsmärke. RAL äger ett standardiserat färgregister som kontinuerligt anpassas till marknadens krav. Färgnumrering garanterar en entydig branschövergripande kommunikation. RAL prövar och godkänner i samförstånd med Umweltbundesamt certifierings-ansökan för miljösymbolen ”Blauer Engel”.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.