Pandan

Användning:

Ursprungsland: CH
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att en del av varans pris går till WWF (World Wide Fund For Nature)

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licens krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Är inget miljömärke. WWF är en av världens största oberoende naturskyddsorganisationer. Aktiv med 54 organisationer i mer än 90 länder och främjad av 4,5 milj. intresserade. Målet är att bibehålla den biologiska mångfalden av växt- och djurarter samt dera

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.