PAMIRA (Pack-Mittel-Rücknahme-Agrar)

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Återvinningssymbol'

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren har anslutit sig till PAMIRA som står för miljövänlig återlämnings- och återvinningssystem på frivillig basis för förpackningar av växtskyddsmedel

Lagligt krav?

Enl. tyska förpackningsförordning är alla som tillverkar/importerar/säljer förpackningar ansvarig för att förpackningar samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar näringslivet kostnadsfri inlämning genom organisationen.

Övrigt

PAMIRA-Systemet ingår i RIGK.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.